baner1

Polityka Prywatności


Chcemy, aby nasi klienci czuli się bezpiecznie udostępniając nam swoje dane osobowe.

Zapoznaj się z niniejszą polityką prywatności, aby dowiedzieć się, w jaki sposób gromadzimy i wykorzystujemy, udostępniamy i ujawniamy Państwa dane osobowe.

Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka AUTOIZMAR Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Ocieszynie, ul. Rolna 1, 64-600 Oborniki.

Mogą się Państwo z nami skontaktować :

 • pisemnie, kierując korespondencję na adres: AUTOIZMAR Sp. z o.o. sp.k., Ocieszyn, ul. Rolna 1, 64-600 Oborniki;

 • telefonicznie pod numerami: 571 206 103 oraz 571 206 105;

 • wysyłając e-mail na adres:biuro@autoizmar.pl;

 • osobiście w naszym biurze pod adresem: AUTOIZMAR Sp. z o.o. sp.k., Nowy Rynek 6/11, 62-002 Suchy Las.

Podanie przez Klienta danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy wynajmu samochodu.

W przypadku gdy nie podadzą Państwo wymaganych przez nas danych osobowych, nie będziemy mogli zrealizować usługi wynajmu ja również nie będziemy mogli wypełnić ciążących na nas obowiązków prawych.

Dokonując rezerwacji lub gdy wynajmując pojazd przekazują Państwo nam poniższe dane, które gromadzimy w celu realizacji usługi:

 • imię i nazwisko;

 • PESEL;

 • datę i miejsce urodzenia;

 • adres zamieszkania;

 • adres e-mail;

 • numer telefonu;

 • dane pracodawcy i adres firmowy (w przypadku gdy wynajmu dokonuje firma dla pracownika);

 • numer podatkowy (jeżeli jest to wymagane);

 • nazwa firmy oraz adres działalności;

 • dane z prawa jazdy;

 • informacje o wynajętym samochodzie (nr rejestracyjny, okres najmu).

Przetwarzamy dane osobowe i informacje o klientach w poniższych celach:

 • złożenie oferty zawarcia umowy najmu (podstawa - przepis prawa);

 • zawarcia i realizacji umowy najmu (podstawa - przepis prawa);

 • ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń (podstawa - przepis prawa);

 • spełniania spoczywających na nas obowiązków prawnych (udzielenie informacji uprawnionym do ich żądania organom)( podstawa - przepis prawa);

 • prowadzenia wewnętrznych czynności operacyjnych, księgowych, raportowych oraz statystycznych (podstawa - przepis prawa);

 • zabezpieczenia mienia w przypadku jego utraty, przywłaszczenia lub kradzieży oraz obrony lub dochodzenia roszczeń (podstawa - przepis prawa).

Odbiorcami danych osobowych mogą być niżej wymieniony podmioty:

 • osoby upoważnione przez nas do przetwarzania danych osobowych (pracownicy/współpracownicy);

 • podmiotom, które świadczą na naszą rzecz usługi potrzebne do prowadzenia działalności oraz podwykonawcy, np. informatyczne, księgowe, raportowe, prawne, windykacyjne);

 • innym odbiorcom danych, np. firmom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie, firmom ubezpieczeniowym;

 • uprawnione na podstawie przepisów prawa do uzyskania informacji o danych osobowych, m.in. Policja, Prokuratura, sąd, pozostałe organy ścigania, urząd skarbowy, straż miejska, organy regulacyjne, wydziały parkowania;

 • nabywcy wierzytelności.

Okres przechowywania danych osobowych jest różny i zależy od rodzaju i zakresu danych oraz celu ich przetwarzania. Będziemy przechowywać dane Klientów do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.

W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych mają Państwo następujące prawa:

 • prawo dostępu – mogą Państwo zażądać kopi przechowywanych przez nas Państwa danych osobowych oraz mogą Państwo zażądać wyjaśnienia sposobu, w jaki są one wykorzystywane;

 • prawo do sprostowania ich treści – mają Państwo prawo do zażądania sprostowania swoich danych , jeżeli są one nieprawidłowe;

 • prawo do usunięcia danych – mają Państwo prawo do zażądania, abyśmy usunęli dane osobowe;

 • prawo do ograniczenia przetwarzania – w niektórych sytuacjach mają Państwo prawo zażądać, abyśmy zaprzestali wykorzystywania udostępnionym nam danych osobowych, jeżeli np. są one niedokładne;

 • prawo do przenoszenia danych – mają Państwo prawo otrzymać dane osobowe dotyczące Ciebie w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz masz prawo przesłać te dane innemu administratorowi;

 • prawo do cofnięcia zgody – mają Państwo prawo w każdej chwili cofnąć wcześniej wyrażoną zgodę (nie ma to jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, ponadto nadal możemy wykorzystywać te dane w zakresie dopuszczonym lub wymaganym przez przepisy prawa);

 • prawo do sprzeciwu – mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas podanych danych osobowych w oparciu o nasze prawnie uzasadnione interesy (nadal możemy przetwarzać te dane w oparciu o nasze prawnie uzasadnione interesy lub w związku z roszczeniami prawymi).

Zastrzegamy prawo do zmiany treści Polityki prywatności, w szczególności w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa, nowych wytycznych organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych. O takiej zmianie będziemy informować poprzez zamieszczenie nowej treści Polityki Prywatności na stronie internetowej.